Нашият екип

Нашият екип е съставен от лекари с дългогодишен болничен трудов стаж, продължаващи да се квалифицират в болнични заведения.

Ние сме екип, но сме и добри приятели и това се усеща от нашите пациенти.

Д-р Жанна Колева

Д-р Жанна Колева е създател на Mclinic и управител на лечебното заведение от 2011 год. Тя е специалист по акушерство и гинекология с над 45 годишен опит. През 1970 год. завършва Медицинска академия в Москва, а през 1974 год. придобива специалност. През 1979 год. завършва аспирантура в Медицинска академия София на тема „Ранна диагностика на прееклампсия“ и получава степен Кандидат на медицинските науки. Била е делегат на множество международни конгреси по акушерство и гинекология. Има допълнителни специализации с придобити сертификати по:

 • колпоскопия;
 • оперативна гинекология;
 • ултразвук в акушерство и гинекология;
 • фетална анатомия;
 • репродуктивна медицина.

Блиц интервю

Какво е чувството да израждаш бебето на собствената си дъщеря?

Какво може да чувства майка акушер-гинеколог с пълна представа за ситуацията? Какво може да чувства майка, когато я гледат очите на детето й, пълни с молба и вяра? Загърбваш собствените си чувства и се втурваш да помагаш, готова си да родиш вместо нея. И, когато всичко благополучно приключи , те изпълва топло чувство, прегръщаш щерката и малкото създание — внуче, осъзнаваш появата му и че си вече щастливата баба, благодарение на Господ и уменията си. В този миг светът е прекрасен.

Ако трябва да дадете само един съвет на жените на 25, 35 и 45 години, какъв ще е той?

25 години е добра възраст да създадете поколение; 35 — побързайте, часовникът тиктака, кариерата няма да избяга; 45 — пазете женското си здраве, не пропускайте профилактичните прегледи.

Прочетете още >

Д-р Марта Дончева

Д-р Марта Дончева е съсобственик на Mclinic. Тя е специалист по акушерство и гинекология с над 20 годишен опит. През 1995 год. завършва медицина в Медицински Университет София, а през 2002 год. придобива специалност по акушерство и гинекология. Има интереси в областта на ендоскопските методи за диагностика и лечение, като работи по тази методика повече от 10 години. В областта на акушерството толерира и подкрепя естественото раждане, но също така уважава избора на жената за раждане — оперативно или вагинално, след подробно обсъждане на плюсовете, минусите, рисковете и непредвидените обстоятелства. Специалист по офис хистероскопия, хистерорезекция, LLETZ/LEEP биопсия. Преминала е следните курсове в България:

 • ехографска диагностика — МУ-София;
 • лапароскопия и хистероскопия в гинекологията МУ София;
 • колпоскопия — МУ-София;
 • гинекологична ендокринология МУ София;
 • здравен мениджмънт — МУ-София;
 • диагностична лапароскопия в гинекологията — МУ-Плевен;
 • оперативна лапароскопия в гинекологията — МУ-Плевен;
 • гинекология на детската и юношеската възраст — МУ-София;
 • високорисково раждане МУ-София;
 • курсове Ултразвук в акушерството — гр.Правец;
 • курс по офис хистероскопия — б-ца „Надежда“;

и чужбина:

 • Office Endoscopy — Florence, Italy (Офис хистероскопия);
 • A to Z Laparoscopic Suturing Leuven Belgium (лапароскопски шевове от А до Я);
 • Modern Hysteroscopy — Leuven, Belgium (Съвременна хистероскопия);
 • Advanced Technique in Operative Gynaecological Endoscopy — Strasbourg, France (техника за напреднали в оперативната гинекологична лапароскопия);
 • Transvaginal Laparoscopy Course — Leuven, Belgium (Трансвагинална лапароскопия);
 • 2014год. Reproductive Medicine and Embryology — Kiel, Germany; Gottingen, Germany (Репродуктивна медицина и ембриология) и др.

Блиц интервю

След толкова много прегледи, научихте ли за жените нещо, което нито един мъж не знае?

Истината е, че един мъж може да узнае много повече от това, което аз знам, стига да го пожелае.

С какво бихте сравнили първия бебешки плач?

Първият бебешки плач е тържество на успеха и победа на живота. Тапа от шампанско, разцъфване, водопад. Взрив от емоцията да си на границата между един край и едно начало.

Прочетете още >

Д-р Спаска Григорова

Д-р Спаска Григорова е специалист по вътрешни болести и кардиология с 35 години стаж. Завършила е Медицинска академия София през 1983 год.; през 1989 год. придобива специалност „Вътрешни болести“. Има следните допълнителни квалификации:

 • 2012 год. семинар „Бедност и здраве“ — Практически съвети за общуване с пациенти с нисък социален статус;
 • 2010 год. курс-обучение „Новости в лечението на артериална хипертония“;
 • 2009 год. курс „Спешни състояния във вътрешните болести“;
 • 2005 год. семинар „Сърдечен риск при спешна коремна хирургия“;
 • 2004 год. курс „Съвременни аспекти на инсулино лечението и гликемичен контрол на диабета“.

Блиц интервю

Бихте ли описали какъв е шумът на сърцето?

Като морски вълни, разбиващи се в скали на брега — груб, дрезгав, грапав, свистящ, музикален, нежен.

Какво откритие в областта на болестите на сърцето през следващите 10 години би било революционно?

Създаване на изкуствено сърце, близко до човешкото и функциониращо по сходен начин.

Прочетете още >

Д-р Антоанета Войнова

Д-р Антоанета Войнова е специалист по анестезиология и реанимация. Завършва медицина в Медицинска академия София през 1986 год. Започва трудовата си дейност в общинската многопрофилна болница на гр. Панагюрище. От 1989 до 2017 год. работи като анестезиолог в Първа АГ болница „Св. София“, след което в болница „Здравето“ и болница „Люлин“. Владее всички съвременни техники на анестезия и обезболяване, участвала е в десетки курсове и обучения по анестезия, реанимация и трансфузионна хематология. Номинирана е от пациенти в инициативата на в.„24 часа“ — „Лекарите, на които вярваме“.

Блиц интервю

За коя болка няма упойка?

За болката от несподелената любов. Всички останали болки анестезията ги
блокира.

Сънува ли жената под  упойка?

Най-прекрасните сънища, каквито сама си пожелае-далечно пътуване, срещи с любими хора, красиви места и гледки. Само работохолиците и по време на анестезия са пак на работа, но може би това е тяхното любимо занимание.

Прочетете още >

Д-р Наталия Евтимова

Д-р Евтимова завършва  медицина през 1982 год. в Медицинска академия — София и в продължение на 22 години работи като лекар и преподавател в Клиниката по детска кардиология на Катедрата по педиатрия към Медицинския университет в София. От 2006 до 2009 год. работи като ехокардиографист — специалист по детска и фетална ехокардиография в Детската болница на Чикагския университет в Съединените щати.

Има две специалности: по детски болести и по детска кардиология. Притежава образователна и научна степен доктор по медицина, като дисертационният й труд е в областта на вродените сърдечни малформации. Притежава Сертификат по детска ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS), Сертификат по фетална ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS) и Свидетелство за професионална квалификация по детска ехокардиография от Медицинския университет в София.

През 1987 год. със стипендия на Световната здравна организация специализира детска ехокардиография в Университетската болница на град Лунд и в Университетската болница на град Упсала — Швеция. През 2000 год. специализира фетална ехокардиография в Royal Brompton Hospital в Лондон. След това участва редовно в квалификационни курсове в България и чужбина, където се усъвършенства в прилагането на най-актуалните методи и технологии за ехокардиографски изследвания в областта на феталната медицина.

Д-р Наталия Евтимова е член на Европейското дружество по кардиология (ESC), на Американския институт по ултразвук в медицината (AIUM), на Дружеството по диагностичен ултразвук в медицината (SDMS), на Международното дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG) и е сертифициран член на Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS).

Прочетете още >

Д-р Стефан Димитров

Д-р Стефан Димитров е специалист по ендокринология и болести на обмяната с над 25 години стаж. През 1991 год. завършва МУ-София. През 2002 год. придобива специалност „Вътрешни болести“, а през 2007 год. — специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ в МУ-София. Има сериозни познания по клинични изпитвания и изследователски опит. Бил е главен изследовател в клинично изследване на „Смесена дислипидемия“ — клинична фаза 3, 2013–2014 год. Преминал е обучения по „Добра клинична практика“ — Февруари 2011 год., Юни 2014 год., Февруари 2015 год.

Блиц интервю

Ако трябва да обясните на дете кои болести са вътрешни, какво ще му кажете?
Диабетът ли е най-масовият бич на 21-ви век?
Прочетете още >

Д-р Младен Младенов

Д-р Младен Младенов е специалист мамолог. През 1992год. завършва Медицинския университет в София. Има специализации по акушерство и гинекология, както и по онкология. Професионалните му интереси са в следните области:

 • онкопластична, реконструктивна и естетична хирургия на млечни жлези;
 • минимално инвазивни диагностични техники;
 • ехографска диагностика на млечни  жлези

Участвал е в десетки международни курсове, семинари и симпозиуми по реконструктивна и естетична хирургия на гърдата. Членува в:

 • Европейско дружество по сениология — EUSOMA;
 • Европейско училище по онкология — ESO;
 • Българско дружество по АГ;
 • Българско дружество по ехография.

Съдебен експерт е към СГС.

Блиц интервю

За какво се грижи българката повече — за здравето на гърдите си или за естетичния им вид?

Зависи много от типа на българката, от възрастта й, образованието и социалното положение. Младите българки логично се грижат повече за естетичния си вид, а с напредване на възрастта все по-голямо внимание обръщат и на здравето си. Образованите и жените с по-високо социално положение са много по-мотивирани и заинтересовани от запазване на доброто си здраве, включително и това на гърдите.

Претръпва ли се към съобщаването на тежка диагноза?

Не, претръпване няма, но има професионализъм. Със съобщаването на диагнозата, трябва да дадеш на пациента и варианти за лечение на болестта му, затова си лекар професионалист.

Прочетете още >

Mclinic е лечебно заведение с основна дейност акушерство и гинекология

Целта на нашата клиника за жената  е да осигури максимално качество на обслужване, при минимален престой в лечебното ни заведение. Желанието ни е да сведем до минимум усещането и мириса на болница, без това ни най-малко да намалява качеството на работата ни. В световната практика тенденцията е колкото се може повече медицински дейности да се правят в амбулаторната/доболничната/ помощ, без това да се отразява на   сигурността за пациентите.

Отлични специалисти, които практикуват и в болници

Ние дълги години сме работили в болници. И до днес там допълваме опита си, разширяваме и усъвършенстваме дейността и познанията си. Някои манипулации не се нуждаят от дълъг болничен престой и ние Ви предлагаме да бъдат извършени при нас в удобно за Вас време (включително в почивните дни), в приятна и по-спокойна обстановка, при пълна дискретност. Ние сме екип, но сме и добри приятели и това се усеща от нашите пациенти.

Еднодневна хирургия — бързо, комфортно, дискретно, незабавно връщане в офиса

Някои манипулации не се нуждаят от дълъг болничен престой и ние Ви предлагаме да бъдат извършени при нас в удобно за Вас време (включително в почивните дни), в приятна и по-спокойна обстановка, при пълна дискретност.

Спокойствие, дружелюбно отношение и грижа

Стремим се да Ви осигурим не само компетентно и квалифицирано лечение, но също спокойствие и приятна атмосфера. До леглата има бутони за непрекъсната връзка с персонала. Лекарите и акушерките периодично контролират състоянието на пациентите, съобразявайки се с техните нужди и желания. Подробно ще Ви обясним процедурата, рисковете свързани с нея, целта, очаквания резултат и ще Ви дадем  съвети за следоперативния период.

Родилна помощ

Нашето лечебно заведение  извършва с нужната грижа, компетентност и внимание целия процес на проследяване и изследвания за една бременност. Дилемата как да родите — вагинално или чрез цезарово сечение — е вечна като света и пред нея се изправя всяка бременна на прага на майчинството. По презумпция всяка здрава жена би трябвало да може, да роди натурално, освен ако няма медицински причини за секцио. Как ще родите е въпрос на информиран избор, който Вие трябва да направите след подробни и добросъвестни разговори с лекаря, проследяващ бременността Ви, и решението да се вземе около месец преди термина. Както и да родите — важно е едно — това е звезден, единствен и неповторим миг. Момент, в който започвате да осъзнавате, че животът Ви се свързва с един друг нов, непознат, крехък, зависим от Вас живот и нищо вече няма да е същото.

Все по-често бременните търсят помощта на т.нар. дули-жени, които помагат на бъдещата майка да се успокои и отпусне в родилния процес. Нашите лекари са в добър екип с дулите.

Разполагаме с два консултативни кабинета, манипулационна, операционна зала и стационар, оборудвани с най-модерна техника

Постарали сме се да осигурим възможно най-добрата техника на световния пазар, за да гарантираме максимална безопасност за Вас, нашите пациентки. Апаратите за миниинвазивна хирургия са на един от световните лидери — немската фирма Щорц. Използваме биполярен ток, което е много по-безопасно за пациента, тъй като не преминава през тялото. Операционната зала е оборудвана с реанимационна апаратура и централно подаване на кислород. В стационара — стаята за следоперативно наблюдение — също има изводи за централно подаване на кислород при нужда, сигнални бутони за връзка с персонала и удобни легла, които може да настроите сами, както ви е удобно

Договор с болнични заведения за извършване на по-големи операции и раждане във вода

Операциите, които извършваме в нашето лечебно заведение, са позволените от медицинския стандарт в България в център от доболничен тип, какъвто е нашият. При диагностициране на състояние, което изисква по-голяма и по-сложна оперативна интервенция, ние ще я извършим, като Ви приведем в болницата , с която имаме сключен договор.

В клиниката ни не се практикува водене на раждане, тъй като няма неонатологично отделение, а и се изисква по-голям обем от дейности, персонал и апаратура. По тази причина имаме сключени договори с болници, където обгрижваме нашите бременни и родилки. Някои болници разполагат със специална вана за раждане във вода и Вие може да се възползвате от нашия добър опит във водното раждане.

Изрядност в документацията

В нашето лечебно заведение  се издават медицински документи за всички видове дейности, които извършваме (резултати от изследвания, епикриза), болничен лист с лекарска комисия и еднолично.

Европейски стандарт

Медицинската ни практика е по европейски стандарт на цени, съобразени с българските възможности.