Гинекология — Доболнична помощ

Договор с болнични заведения за извършване на по-големи операции и раждане във вода

Операциите, които извършваме в нашето лечебно заведение, са позволените от медицинския стандарт в България в център от доболничен тип, какъвто е нашият. При диагностициране на състояние, което изисква по-голяма и по-сложна оперативна интервенция, ние ще я извършим, като Ви приведем в болницата , с която имаме сключен договор.

В клиниката ни не се практикува водене на раждане, тъй като няма неонатологично отделение, а и се изисква по-голям обем от дейности, персонал и апаратура. По тази причина имаме сключени договори с болници, където обгрижваме нашите бременни и родилки. Някои болници разполагат със специална вана за раждане във вода и Вие може да се възползвате от нашия добър опит във водното раждане.