Гинекология — Доболнична помощ

Родилна помощ

Нашето лечебно заведение  извършва с нужната грижа, компетентност и внимание целия процес на проследяване и изследвания за една бременност. Дилемата как да родите — вагинално или чрез цезарово сечение — е вечна като света и пред нея се изправя всяка бременна на прага на майчинството. По презумпция всяка здрава жена би трябвало да може, да роди натурално, освен ако няма медицински причини за секцио. Как ще родите е въпрос на информиран избор, който Вие трябва да направите след подробни и добросъвестни разговори с лекаря, проследяващ бременността Ви, и решението да се вземе около месец преди термина. Както и да родите — важно е едно — това е звезден, единствен и неповторим миг. Момент, в който започвате да осъзнавате, че животът Ви се свързва с един друг нов, непознат, крехък, зависим от Вас живот и нищо вече няма да е същото.

Все по-често бременните търсят помощта на т.нар. дули-жени, които помагат на бъдещата майка да се успокои и отпусне в родилния процес. Нашите лекари са в добър екип с дулите.