Д-р Наталия Евтимова

Д-р Евтимова завършва  медицина през 1982 год. в Медицинска академия — София и в продължение на 22 години работи като лекар и преподавател в Клиниката по детска кардиология на Катедрата по педиатрия към Медицинския университет в София. От 2006 до 2009 год. работи като ехокардиографист — специалист по детска и фетална ехокардиография в Детската болница на Чикагския университет в Съединените щати.

Има две специалности: по детски болести и по детска кардиология. Притежава образователна и научна степен доктор по медицина, като дисертационният й труд е в областта на вродените сърдечни малформации. Притежава Сертификат по детска ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS), Сертификат по фетална ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS) и Свидетелство за професионална квалификация по детска ехокардиография от Медицинския университет в София.

През 1987 год. със стипендия на Световната здравна организация специализира детска ехокардиография в Университетската болница на град Лунд и в Университетската болница на град Упсала — Швеция. През 2000 год. специализира фетална ехокардиография в Royal Brompton Hospital в Лондон. След това участва редовно в квалификационни курсове в България и чужбина, където се усъвършенства в прилагането на най-актуалните методи и технологии за ехокардиографски изследвания в областта на феталната медицина.

Д-р Наталия Евтимова е член на Европейското дружество по кардиология (ESC), на Американския институт по ултразвук в медицината (AIUM), на Дружеството по диагностичен ултразвук в медицината (SDMS), на Международното дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG) и е сертифициран член на Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS).

Close Menu