Историческа справка, хронология на събитията

В течение на векове огнища на болести и епидемии са опустошавали човечеството, понякога променяйки хода на историята, понякога сигнализирайки за края на цели цивилизации. Ще Ви представим някои от най-лошите епидемии и пандемии, датирани от праисторически до наши дни. Тези истории, които ще представим на вашето внимание, не отменят задължението ни, да Ви държим информирани за всяка промяна относно влиянието на коронавирусът върху бременни жени, както и здравето на новородените.

1.Праисторическа епидемия: около 3000 г. пр.н.е.

Преди 5000 години епидемия е унищожила праисторическо село в Китай. Телата на загиналите са поставяни в къщи, които в последствие били изгаряни. Нито една възрастова група не е била пощадена от заразата. В къщите са били открити скелети на деца, млади и стари хора. Археологическият обект се нарича „Хамин Мангха“ и е един от най-добре запазените праисторически обекти в североизточен Китай. Археологическото и антропологическото проучване показва, че епидемията се е развила много бързо. Не е имало време за извършване ритуали свързани с погребения. Селото никога не е било обитавано след тази зараза. Преди откриването на „Хамин Мангха“, на място наричано Миозигоу (Miaozigou) в североизточен Китай е открито друго праисторическо село, където е извършено масово погребение, датиращо от същия период. Епидемията навярно е опустошила целия регион.

Close Menu