Малки гинекологични операции

УСЛУГА ЦЕНА
1. Офис хистероскопия, диагностика 250 лв.
2. Оперативна хистероскопия, хистерорезекция на ендометриум, ендометриален полип 600 лв.
3. Хистерорезекция на миомен възел без хистология 800 лв.
4. Пластика на маточна шийка 600 лв.
5. Конизация на маточна шийка без хистология 600 лв.
6. Амниоцентеза след 16 гест. с. (кръвна картина, ултразвук, цитогенетично изследване) 500 лв.
7. Аборт по желание до 6 гест. с. по метода на „Карман“ с местна анестезия 250 лв.
8. Аборт по желание до 7–12 гестационна седмица 450 лв.
9. Аборт по медицинска индикация 450 лв.
10. Екстирпация на бартолинова киста с местна анестезия 500 лв.
11. Марсупиализация 300 лв.
12. Предна и задна пластика на влагалище 1000 лв.
13. Сепарирано абразио 450 лв.
14. Пластика на малки лабии 800 лв.
15. Задна пластика 800 лв.
16. Микробиология (по ценоразпис на лаборатория) 35 лв.
17. Хистологично изследване (по ценоразпис на лаборатория) 50 лв.
18. LEEP / LLETZ ексцизия на патологични изменения по маточната шийка 250 лв.
19. Хистеросалпингография 200 лв.
20. Цервикална полипектомия 120 лв.
21. Биопсия на маточната шийка /без хистологично изследване/ 100 лв.
22. Серклаж 650 лв.
23. Хименопластика 800 лв.
24. Лабиопластика 800 лв.
25. Резекция на влагалищен септум 550 лв.
26. Хидротубация 100 лв.
27. Краткотрайна венозна анестезия 100 лв.
28. Спинална анестезия 150 лв.

Амбулаторни услуги

УСЛУГА ЦЕНА
1. Наблюдение на бременността 30 лв.
2. Ултразвукова пренатална диагностика 60 лв.
3. Акушеро-гинекологична консултация 20 лв.
4. Ехография с абдоминален трансдюсер 40 лв.
5. Ехография с вагинален трансдюсер 60 лв.
6. 3D-4D диагностика свързана с аномалии на плода. Фетална морфология 120 лв.
7. Пренатална диагностика 28 гестационна седмица, Doppler 80 лв.
8. Поставяне на цервико вагинален песар (без стойността на песара) 40 лв.
9. Фетална ехокардиография 110 лв.
10. Регистриране на ДТС и маточна активност (20 мин.) 20 лв.
11. Пълен гинекологичен преглед с цитонамазка по PAP 80 лв.
12. Гинекологичен преглед с цитонамазка, ултразвук и микробиол (изследване) 130 лв.
13. Видеоколпоскопия 65 лв.
14. Медикаментозно лечение на маточна шийка 20 лв.
15. Хидротубация (без стойността на медикамента) 80 лв.
16. Гинекологичен преглед след лечение, без ехография 30 лв.
17. Биопсия на маточна шийка (без хистологично изследване) 100 лв.
18. Цервикална полипектомия (без хистологично изследване и анестезия) 120 лв.
19. Диатермокаутеризация 60 лв.
20. Лечение на кондиломи на шийката, вагина, вулва — медикаментозно 20 лв.
21. Лечение на кондиломи на шийката, вагина, вулва — оперативно (без хистология) 50 лв.
22. Ендоцервикален кюретаж с местна анестезия (без хистологично изследване) 110 лв.
23. Вторичен шев на оперативна рана 50 лв.
24. Тест за медикаментозна чувствителност 50 лв.
25. Интравенозно вливане на водно солев разтвор 500 ml 100 лв.
26. Вземане на намазка за PAP, HPV, хламидии, микоплазма, микробиология (без стойността на изследването) 20 лв.
27. Ендометриална цитонамазка 35 лв.
28. Обработка на оперативна рана 10 лв.
29. Мускулна инжекция 2 лв.
30. Венозна инжекция 5 лв.
31. Цервиковагинален секрет за определяне степен на влагалищна честота 20 лв.
32. Фоликулометрия 50 лв.
33. Консултация със съдов хирург 50 лв.
34. Doppler диагностика на съдове 30 лв.
35. Офис хистероскопия (диагностична, без анестезия) 250 лв.
36. Консултация с ендокринолог 50 лв.
37. Ехография и доплер в ендокринологията 30 лв.
38. Мамологично изследване с 3D + Doppler 50 лв.
39. Преглед при специалист „Вътрешни болести“ 40 лв.
40. Преглед при кардиолог с включено ЕКГ 40 лв.
41. Ехосалпингография 200 лв.
42. Консултация с анестезиолог 50 лв.
43. Издаване на болничен лист без ЛКК 5 лв.
44. Издаване на болничен лист с ЛКК 20 лв.
45. Домашно посещение на АГ Пациент 50 лв.