Акушерски калкулатор

С помощта на калкулатора ни може да проверите какво Ви предстои от зачеването до раждането. Трябва единствено да въведете първия ден от последната Ви редовна менструация и обичайния интервал между две менструации.

Панел за въвежданеТаблица с резултати

Гестационнa седмица Дата Събитие
2 седмица

Две седмици след датата на цикъла — Овулация

В този период (12–16-ти ден от цикъла) има най-голяма вероятност да забременеете.

4 седмица

Уринарен тест за бременност — обикновено е положителен

Най-честата причина за закъснение на менструацията е наличието на бременност. Първото нещо, което трябва да направите при съмнение за това, е уринарен тест (може да се купи от всяка аптека), най-добре сутрин, след ставане от сън. Ако тестът е положителен, това означава почти със сигурност, че сте бременна.

6–7 седмица

Фетуса (ембрион) и сърдечните му пулсации се виждат на ултразвук

Важно е първият преглед да се направи до 10 дни след очакваната менструация. В M Clinic ще установим дали има бременност, къде се развива тя и в повечето случаи ще можем да установим и сърдечните пулсации на ембриона (5–7 гест. с.). Между 1% и 2% от бременностите се развиват извън маточната кухина. Това може да доведе до спешни състояния, застрашаващи живота. Именно по тази причина е важно първият преглед да не е по-късно от 10 дни след очакваната и неидваща менструация.

9 седмица

В по-голямата си част органите на фетуса са формирани

Ако се чувсвате добре и нямате оплаквания, продължавайте да приемате фолиева киселина, както ви е предписана до следващия преглед.

11–13 седмица

Ранен биохимичен и ултразвуков скрининг за Даун синдром

Както показва и самата дума „скрининг“, изследването не е диагностично по отношение на хромозомните и генни заболявания. Защо тогава да го правим, още повече, че е високо специализирано и скъпо? Ранният ултразвуков скрининг се прави между 11–13,5 гест. с. В този момент бебето е с напълно оформен скелет, притежава всички органи, движи се активно (макар че все още не можете да го усетите). С високо технологичен УЗ апарат могат да се установят повечето големи отклонения (аненцефалон, спина бифида, мегацистис, дефекти на коремната стена и т.н.). В тези седмици се изследват и редица УЗ маркери (нухална транслуценция, носна кост, лицев ъгъл, дуктус венозус и др.), които са свързани с повишена честота на хромозомни болести като синдром на Даун, синдром на Търнър, Патау и др. Някои от тези синдроми се проявяват с различна по степен умствена изостаналост без да имат сериозни анатомични и физиологични проблеми. Доказването им става с изследване на амниотична течност от амниоцентеза или на хориални въси или друга тъкан от плода (напр. при хорионбиопсия). За да избегнем някои ненужни инвазивни изследвания, при които има около 1% риск от загуба на бебето, се препоръчва ранния УЗ скрининг, който е с над 95% сигурност, когато се съчетае с Биохимичен скрининг (изследва се венозна кръв и се изчислява индивидуалния риск от най-честите хромозомни болести).

13 седмица + 2 дни

Край на първи триместър

Вече може да си отдъхнете. Гаденето, повръщането или общото неразположение в повечето случаи спират тези дни.

15–18 седмица

Ако имате повишен риск от ранния скрининг, може да се обсъди комбиниран скрининг или хорионбиопсия

Хориалната биопсия се извършва около 11–13 гест. с. Чрез специален набор с биопсионна игла, под УЗ контрол, през коремната и маточната стена, се аспирират около 5–10 мг хориални въси (бъдещата плацента), които представляват генетичен материал, изхождащ от бременността. Изследването не налага използване на анестезия и може да се извършва и в извънболничната амбулатория. Както и при амниоцентезата, материалът може да се подложи на ДНК или цитогенетично изследване. Рискът на метода е съизмерим с този при амниоцентезата, но резултатът от изследването идва в по-ранен етап на бременността. Това изследване следва да се извършва само от специално обучен акушер-гинеколог. Процедурата отнема около 10–15 минути.

Съществува и късен БХС между 15–18 гест. с., който намира приложение, ако сте пропуснали срока за ранния скрининг или при междинен риск 1/100 до 1/250

Често пъти можем да видим и пола на плода в този ранен срок. Вече можем спокойно да регистрираме Вашата бременност и да Ви направим картон. Тук се правят и първите кръвни изследвания, урина и влагалищен секрет. Гинекологичният преглед ще даде оценка на маточната шийка. Той е много важна част от консултацията и не може да предизвика спонтанен аборт, както се твърди от някои.

Могат да се направят изследвания за: ПКК; кръвна група и резус фактор; кръвна захар; общ белтък; албумин; АСАТ и АЛАТ; васерман (сифилис); австралийски антиген (хепатит-В); СПИН. Допълнителни изследвания: ТСХ; токсоплазмоза; рубеола.

15–20 седмица

Късен биохимичен скрининг. Амниоцентеза

Ако сте пропуснали да направите ранния биохимичен скрининг или той е показал повишен или междинен резултат, в този срок можете да направите късния биохимичен скрининг. Ако резултатът от него е с повишен риск, може да се обсъди амниоцентеза.

Амниоцентезата е инвазивно изследване, при което се взима 15–20 мл. околоплодна течност, която се изпраща в генетична лаборатория за ДНК или цитогенетичен анализ. Амниоцентезата се извършва в болница или амбулаторно от акушер-гинеколог, между 17–19 гест.с.. Изследването не е по-болезнено от една мускулна инжекция, краткотрайно е и не налага обезболяване. Извършва се със специален сет за амниоцентеза след дезинфекция на полето на убождането и обикновено за по-голяма сигурност и безопасност под УЗ контрол. Вероятността от загуба на плода в световен мащаб се изчислява на около 1%. Околоплодната течност съдържа клетки от плода, които са източник и материал за генетичен и цитогенетичен анализ. При цитогенетичния анализ се прави кариотип на плода, т.е. дава информация за броя, структурата и разпределението на хромозомите (автозомни и полови). Цитогенетичният анализ дава по-бавно резултат. ДНК изследването маркира наличие на определени гени на съответните генетични болести (например: синдром на Даун, Патау, Търнър и др.) и резултатът може да е готов до няколко дни.

18–20 седмица

Оптимално време за фетална морфология

Изследването буквално означава анатомично описание на бебето. Оглеждат се скелета, органите и пола на плода и се издава писмен документ за проведеното изследван, е придружен от снимки. За целта е необходим високотехнологичен ултразвуков апарат и специалист акушер-гинеколог със съответна квалификация. При наличие на отклонения те се описват, понякога се проследяват в развитие, а ако е необходимо се прави консултация и с други специалисти.

20–22 седмица

Усещате движенията на бебето

Подходящо време за фетална морфология и фетална ехокардиография. Изследва се доплер на маточните артерии като скрининг за прееклампсия. Прееклампсията е болестно състояние, свързано с бременността, при което е застрашен както живота на бебето, така и на бременната. Обикновено е свързано с покачване на кръвното налягане, отоци, белтък в урината.

При рискова бременност се правят кръвни тестове. При Резус отрицателни пациентки, се изследват Резус антитела.

От всички малформации на плода, най-чести са тези на сърцето. Феталната ехокардиография представлява неинвазивно УЗ Доплер изследване на феталното сърце. Най–подходящото време за него е между 20–22 гест. с. В нашата клиника то се извършва от високо квалифициран педиатър–кардиолог. Аномалиите на сърцето често са свързани с хромозомни болести, но не винаги. Затова се препоръчва да се направи ФЕКГ дори и при нормален кариотип на бебето. И обратно, ако има установени сърдечни аномалии от ФЕКГ, се препоръчва кариотипиране на плода. Изследването на феталното сърце е нелека задача за специалиста, тъй като бебето не е неподвижно и понякога застава в неудобна за изследващия позиция. Поради това изследването изисква повече време (поне 30–40 минути). Много важно е да се разграничи феталната морфология от ФЕКГ. Феталната морфология не дава информация за детайлна структурна и функционална анатомия на сърцето. Има случаи, при които ФМ не открива изменения, които се установяват при ФЕКГ.

23–24 седмица

Женска консултация

Срещата с гинеколога Ви и един ултразвуков поглед към Вашето бебе, ще Ви успокои и зарадва. Дали нараства с добри темпове и дали се чувства добре в коремчето. Вече е време за въпроси и отговори.

26 седмица + 4 дни

Край на втори триместър

Вече сте доста пораснали и доста палави. Много приятно усещане, а още не тежи толкова.

26–28 седмица

Кръвни тестове и анти — Д профилактика при пациенти с резус фактор отрицателен

Тези седмици се повтарят рутинните изследвания на кръв и урина. Правят се тестове с обременяване с глюкоза за диагностика на гестационен диабет. Както и се прави повторно изследване на анти еритроцитни антитела при резус-отрицателни пациентки. При негативните може да се направи профилактика с анти-Д гама–глобулин.

28 седмица

Над 90% от новородените оцеляват

Женските консултации се провеждат на всеки 2 седмици.

32 седмица

Ултразвук за проследяване на феталния растеж

В тази седмица се прави втората фетална морфология с доплерово изследване.

34 седмица

Издаване на документи за раждане

В тази седмица се изследват отново кръв и урина. Издава се болничнитя лист по майчинство. Имате право на 45 дни болничен до датата на термина. Издава се обменна карта-документ, който съдържа цялата информация от женската консултация.

37 седмица

Вече сте към термин

Женската консултация се провежда ежеседмично, като стриктно се измерва кръвното налягане на бременната, слушат се тоновете на бебето и се провеждат разговори за бъдещото раждане.

Белодробната зрялост на плода вече е настъпила. Издава се направление №7 за хоспитализация. Прави се повторно микробиологично изследване на влагалищен секрет. Прави се регистриране на детски сърдечни тонове и маточната активност (NST-non stress test).
NST представлява запис на детските сърдечни тонове и контракциите на матката, което по никакъв начин не вреди на бебето. Този запис ни дава информация за обективното състояние и активността на бебето в момента на записа. При повечето апарати има регистрация и на детските движения. Характеристиките на записа се разшифроват от АГ специалист. Обикновено NST се прави към термина за раждане или по-рано, при необходимост, тъй като записа ни информира за евентуално страдание на плода (например при преносване или друга причина). В България е прието да се правят ежедневни записи от датата на термина до раждането. Трябва да се подчертае, че този тест показва състоянието на бебето към момента на записа.

40 седмица

Термин

Очаквайте всеки миг момента, в който ще Ви изтекат водите и контракциите ще зачестят. Предстои раждане. Ако то се забави, след термина се правят ежедневни записи на тоновете на бебето. Също Ултразвук и Доплерово изследване, с честота, която се преценява от наблюдаващия акушер-гинеколог. Преносването може да продължи до 2 седмици след определения термин. В тази ситуация преценката и поведението на наблюдаващия Ви лекар са изключително важни, тъй като биологичното преносване може много сериозно да навреди на бебето Ви и дори да доведе до фатален изход.

Винаги се консултирайте със специалист, за да бъде бременността Ви спокойна и раждането успешно и щастливо.