Отлични специалисти, които практикуват и в болници

Ние дълги години сме работили в болници. И до днес там допълваме опита си, разширяваме и усъвършенстваме дейността и познанията си. Някои манипулации не се нуждаят от дълъг болничен престой и ние Ви предлагаме да бъдат извършени при нас в удобно за Вас време (включително в почивните дни), в приятна и по-спокойна обстановка, при пълна дискретност. Ние сме екип, но сме и добри приятели и това се усеща от нашите пациенти.

Д-р Жанна Колева​

Д-р Жанна Колева е създател на Mclinic и управител на лечебното заведение от 2011 год. Тя е специалист по акушерство и гинекология с над 45 годишен опит. През 1970 год. завършва Медицинска академия в Москва, а през 1974 год. придобива специалност. През 1979 год. завършва аспирантура в Медицинска академия София на тема „Ранна диагностика на прееклампсия“ и получава степен Кандидат на медицинските науки. Била е делегат на множество международни конгреси по акушерство и гинекология.

Д-р Марта Дончева

Д-р Марта Дончева е съсобственик на Mclinic. Тя е специалист по акушерство и гинекология с над 20 годишен опит. През 1995 год. завършва медицина в Медицински Университет София, а през 2002 год. придобива специалност по акушерство и гинекология. Има интереси в областта на ендоскопските методи за диагностика и лечение, като работи по тази методика повече от 10 години. В областта на акушерството толерира и подкрепя естественото раждане, но също така уважава избора на жената за раждане — оперативно или вагинално, след подробно обсъждане на плюсовете, минусите, рисковете и непредвидените обстоятелства. Специалист по офис хистероскопия, хистерорезекция, LLETZ/LEEP биопсия.

Д-р Антоанета Войнова

Д-р Антоанета Войнова е специалист по анестезиология и реанимация. Завършва медицина в Медицинска академия София през 1986 год. Започва трудовата си дейност в общинската многопрофилна болница на гр. Панагюрище. От 1989 до 2017 год. работи като анестезиолог в Първа АГ болница „Св. София“, след което в болница „Здравето“ и болница „Люлин“. Владее всички съвременни техники на анестезия и обезболяване, участвала е в десетки курсове и обучения по анестезия, реанимация и трансфузионна хематология. Номинирана е от пациенти в инициативата на в.„24 часа“ — „Лекарите, на които вярваме“.

Д-р Спаска Григорова

Д-р Спаска Григорова е специалист по вътрешни болести и кардиология с 35 години стаж. Завършила е Медицинска академия София през 1983 год.; през 1989 год. придобива специалност „Вътрешни болести“. 

Д-р Наталия Евтимова

Д-р Евтимова завършва  медицина през 1982 год. в Медицинска академия — София и в продължение на 22 години работи като лекар и преподавател в Клиниката по детска кардиология на Катедрата по педиатрия към Медицинския университет в София. От 2006 до 2009 год. работи като ехокардиографист — специалист по детска и фетална ехокардиография в Детската болница на Чикагския университет в Съединените щати.

Д-р Стефан Димитров

Д-р Стефан Димитров е специалист по ендокринология и болести на обмяната с над 25 години стаж. През 1991 год. завършва МУ-София. През 2002 год. придобива специалност „Вътрешни болести“, а през 2007 год. — специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ в МУ-София. Има сериозни познания по клинични изпитвания и изследователски опит. Бил е главен изследовател в клинично изследване на „Смесена дислипидемия“ — клинична фаза 3, 2013–2014 год. Преминал е обучения по „Добра клинична практика“ — Февруари 2011 год., Юни 2014 год., Февруари 2015 год.

Д-р Младен Младенов

Д-р Младен Младенов е специалист мамолог. През 1992год. завършва Медицинския университет в София. Има специализации по акушерство и гинекология, както и по онкология. Професионалните му интереси са в следните области:

  • онкопластична, реконструктивна и естетична хирургия на млечни жлези;
  • минимално инвазивни диагностични техники;
  • ехографска диагностика на млечни  жлези
Close Menu