Нашата клиника за жената  разполага с необходимата апаратура, условия и опитни специалисти за провеждане на множество операции.

При нас не е необходимо да оставате определен брой нощувки. Пролежаването за повече от 12 часа след процедурата става само при необходимост. През цялото време за Вас ще се грижи опитен медицински персонал.

Имаме  сключени договори с водещи столични болници за водене на нормално и оперативно раждане.

Close Menu