Mclinic е лечебно заведение с основна дейност акушерство и гинекология

Целта на нашата клиника за жената  е да осигури максимално качество на обслужване, при минимален престой в лечебното ни заведение. Желанието ни е да сведем до минимум усещането и мириса на болница, без това ни най-малко да намалява качеството на работата ни. В световната практика тенденцията е колкото се може повече медицински дейности да се правят в амбулаторната/доболничната/ помощ, без това да се отразява на   сигурността за пациентите.

Еднодневна хирургия — бързо, комфортно, дискретно, незабавно връщане в офиса

Някои манипулации не се нуждаят от дълъг болничен престой и ние Ви предлагаме да бъдат извършени при нас в удобно за Вас време (включително в почивните дни), в приятна и по-спокойна обстановка, при пълна дискретност.

 

Спокойствие, дружелюбно отношение и грижа

Стремим се да Ви осигурим не само компетентно и квалифицирано лечение, но също спокойствие и приятна атмосфера. До леглата има бутони за непрекъсната връзка с персонала. Лекарите и акушерките периодично контролират състоянието на пациентите, съобразявайки се с техните нужди и желания. Подробно ще Ви обясним процедурата, рисковете свързани с нея, целта, очаквания резултат и ще Ви дадем  съвети за следоперативния период.

Родилна помощ

Нашето лечебно заведение  извършва с нужната грижа, компетентност и внимание целия процес на проследяване и изследвания за една бременност. Дилемата как да родите — вагинално или чрез цезарово сечение — е вечна като света и пред нея се изправя всяка бременна на прага на майчинството. По презумпция всяка здрава жена би трябвало да може, да роди натурално, освен ако няма медицински причини за секцио. Как ще родите е въпрос на информиран избор, който Вие трябва да направите след подробни и добросъвестни разговори с лекаря, проследяващ бременността Ви, и решението да се вземе около месец преди термина. Както и да родите — важно е едно — това е звезден, единствен и неповторим миг. Момент, в който започвате да осъзнавате, че животът Ви се свързва с един друг нов, непознат, крехък, зависим от Вас живот и нищо вече няма да е същото.

Все по-често бременните търсят помощта на т.нар. дули-жени, които помагат на бъдещата майка да се успокои и отпусне в родилния процес. Нашите лекари са в добър екип с дулите.

Разполагаме с два консултативни кабинета, манипулационна, операционна зала и стационар, оборудвани с най-модерна техника

Постарали сме се да осигурим възможно най-добрата техника на световния пазар, за да гарантираме максимална безопасност за Вас, нашите пациентки. Апаратите за миниинвазивна хирургия са на един от световните лидери — немската фирма Щорц. Използваме биполярен ток, което е много по-безопасно за пациента, тъй като не преминава през тялото. Операционната зала е оборудвана с реанимационна апаратура и централно подаване на кислород. В стационара — стаята за следоперативно наблюдение — също има изводи за централно подаване на кислород при нужда, сигнални бутони за връзка с персонала и удобни легла, които може да настроите сами, както ви е удобно

Договор с болнични заведения за извършване на по-големи операции и раждане във вода

Операциите, които извършваме в нашето лечебно заведение, са позволените от медицинския стандарт в България в център от доболничен тип, какъвто е нашият. При диагностициране на състояние, което изисква по-голяма и по-сложна оперативна интервенция, ние ще я извършим, като Ви приведем в болницата , с която имаме сключен договор.

В клиниката ни не се практикува водене на раждане, тъй като няма неонатологично отделение, а и се изисква по-голям обем от дейности, персонал и апаратура. По тази причина имаме сключени договори с болници, където обгрижваме нашите бременни и родилки. Някои болници разполагат със специална вана за раждане във вода и Вие може да се възползвате от нашия добър опит във водното раждане.

Изрядност в документацията и европейски стандарт

В нашето лечебно заведение  се издават медицински документи за всички видове дейности, които извършваме (резултати от изследвания, епикриза), болничен лист с лекарска комисия и еднолично.

Медицинската ни практика е по европейски стандарт на цени, съобразени с българските възможности.