Серклажът е оперативен акушерски метод на зашиване на маточната шийка при съмнение за цервикална инсуфициенция. Същата представлява неспособността ѝ да издържи натоварването от растящата бременност и води до спонтанен аборт или преждевременно раждане. Профилактичния серклаж обикновенно се извършва около 13–15 гест. с. и спомага за механичната поддръжка на бременната матка. Той се извършва най-често под краткотрайна венозна анестезия в стерилни условия и при липса на цервико-вагинална инфекция. Профилактичния серклаж показва добра успеваемост, за което често допринасят и психологични причини. За разлика от него, при спешния серклаж или серклажът „на горещо“, успехът е много по-малък и се прави като последна възможност при преждевременно раждане.