Конизацията е гинекологична операция, която се извършва по вагинален път, под краткотрайна венозна анестезия или спинална аналгезия. Процедурата представлява изрязване на парченце с форма на конус от маточната шийка, което цели диагностика и лечение на предракови състояния на органа. Изрязаната конусовидна тъкан се изследва хистологично, за да се прецени степента на прогреса на предраковия процес и дали е отстранен до здрава тъкан. Ако има данни за останала патологична тъкан, може да се наложи повторна операция за по-дълбоко изрязване на шийката с последващо хистологично изследване и преценка. Ако има данни за инвазивен карцином, се правят последващи изследвания за определяне стадия на процеса и радикална операция и/или лъчелечение.

Показание за конизация са средни и тежки степени на дисплазия, карцином ин ситу или по-обширна патологична Зона на Трансформация.

Конизацията може да се извърши със студен скалпел, както и с хирургични ножове с различни източници на енергия (лазер, ниски температури, електроенергия, високи температури).

Преди конизацията е правилно да се извърши колпоскопия, при която след съответни проби с оцетна киселина и луголов разтвор се очертава зоната, която трябва да бъде отстранена.

Конизацията се прави в седмицата след края на менструацията, за да се даде време на маточната шийка да заздравее (около 3–4 седмици). Две седмици след конизацията може да има кафеникаво или примесено с кръв вагинално течение.

Съветваме да се потърси лекуващия лекар в следните случаи:

  • силни коремни болки и висока температура;
  • обилно кървене;
  • кървене, продължаващо повече от 2 седмици;
  • зловонна миризма.

След процедурата не се препоръчват:

  • полови контакти за 1 месец;
  • използване на тампони;
  • вагинални промивки;
  • вдигане на тежести или по-голямо физическо натоварване;
  • ползване на вана или басейн.