Диатермокоагулацията (ДТК) е метод на лечение на нискорискови промени по маточната шийка, което се извършва в гинекологичен манипулационен кабинет със специален апарат с накрайник при температура около 100 целзиеви градуса. При обгарянето се унищожава засегнатия участък от шийката, който за около 3–4 седмици се възстановява с нова здрава тъкан. Методът не е болезнен и не налага анестезия. Лечението се извършва след като се постави спекулум и накрайникът на апарата се допира внимателно само към засегнатата от процеса повърхност за около 30–60 секунди. Най-добре е да се прави в първите чисти дни след мензис, за да има време раната да зарастне и да се възстанови добре. След следващия мензис се прави контролен преглед. В редки случаи, ако има неизлекувани участъци, могат да се третират с апарата повторно.

Преди ДТК е много важно да се направи колпоскопия с биопсия за да се изключат високостепенни промени на шийката, които изискват друго лечение.

Не всяка „раничка“ трябва да се обгаря. Това се прави, ако пациентът има оплаквания от течение и дискомфорт или при лекостепеннна дисплазия, установена хистологично.

Така наречената „раничка“ всъщност може да е напълно нормална находка при жени в полово зряла и фертилна възраст, която представлява видимата част на повърхностния слой (т. нар. епител) клетки, който покрива канала на маточната шийка. Епителът на влагалището и на шийката, която се вдава в него, е различен от този на канала. Границата между двата епитела обикновено е видима при преглед със спекулум и това за нас гинеколозите е полезно, тъй като болестните изменения най-често възникват именно там и ние можем да ги изследваме по-лесно. При деца и жени в менопауза тази граница навлиза вътре в канала и тогава при обикновен преглед със спекулум тя е невидима. Тогава се осланяме на изследването от цитонамазка, HPV-изследване или изследване на канала с хистероскопия, при което също може да се вземе прицелна биопсия.