Доплеровият ефект се използва при ултразвуковото сканиране на кръвоносните съдове. Това изследване ни дава информация за обема и скоростта на кръвотока, които са важни за растежа и развитието на бебето Ви.