NST представлява запис на детските сърдечни тонове и контракциите на матката, което по никакъв начин не вреди на бебето. Този запис ни дава информация за обективното състояние и активността на бебето в момента на записа. При повечето апарати има регистрация и на детските движения. Характеристиките на записа се разшифроват от АГ специалист. Обикновено NST се прави към термина за раждане или по-рано, при необходимост, тъй като записът ни информира за евентуално страдание на плода (например при преносване или друга причина). В България е прието да се правят ежедневни записи от датата на термина за раждане до раждането. Трябва да се подчертае, че този тест показва състоянието на бебето към момента на записа.

Close Menu