NST представлява запис на детските сърдечни тонове и контракциите на матката, което по никакъв начин не вреди на бебето. Този запис ни дава информация за обективното състояние и активността на бебето в момента на записа. При повечето апарати има регистрация и на детските движения. Характеристиките на записа се разшифроват от АГ специалист. Обикновено NST се прави към термина за раждане или по-рано, при необходимост, тъй като записът ни информира за евентуално страдание на плода (например при преносване или друга причина). В България е прието да се правят ежедневни записи от датата на термина за раждане до раждането. Трябва да се подчертае, че този тест показва състоянието на бебето към момента на записа.