Екстирпация (отстраняване) на бартолинова жлеза се извършва, когато има често повтарящи се възпаления. Тази манипулация се прави, когато жлезата не е възпалена или инфектирана. Може да се приложи местна упойка, ако пациентът желае. Половият живот не се нарушава от отстраняването на една бартолинова жлеза, тъй като във входа на влагалището има и други жлези, които изпълняват същата функция (да овлажняват входа на влагалището). При спазване на инструкциите, дадени Ви от Вашия лекар след операцията, обикновено раната заздравява напълно за 3–4 седмици почти без следа.