Целта на нашия медицински център е да осигури максимално качество на обслужване, при минимален престой в лечебното ни заведение. Желанието ни е да сведем до минимум усещането и “мириса” на болницата, без това ни най-малко да намалява качеството на работата ни. В световната практика тенденцията е колкото се може повече медицински дейности да се правят в амбулаторната /доболничната/ помощ, без от това да страда сигурността на пациентите.

Всички специалисти, които работят в Mclinic са с дългогодишен болничен трудов стаж и продължават да се квалифицират в болнични заведения.

Доболничната помощ предлага много широка гама от възможности — прегледи, изследвания и манипулации:

  • гинекологичен преглед със спекулум и бимануална палпация на малкия таз;
  • взимане на цервиковагинален секрет-нативна намазка и микробиологично изследване;
  • взимане на цитологично изследване (цитонамазка) – скрининг за рак на маточната шийка.

Ако сте над 21 годишна възраст трябва да си направите цитонамазка. Цитонамазката е скрининг тест, който може да намери абнормални (болестно променени) клетки в маточната шийка. Може също да бъде използвана за HPV тест или за други видове инфекции. Ако сте по-млада от 21 годишна възраст цитонамазката може да бъде направена и по-рано по преценка на лекаря. Важно е да провеждате вашия гинекологичен преглед всяка година особено, ако сте над 21 години или водите активен полов живот.

  • взимане на материал за ДНК изследване на човешки папилома вирус – високорискови серотипове (скрининг или генотипиране);
    Материалът се взима с тампон от цервикалния канал при гинекологичен преглед със спекулум.
  • взимане на материал за ДНК изследване на хламидия, уреаплазма и микоплазма.
    Материалът се взима с тампон от цервикалния канал при гинекологичен преглед със спекулум.