Парентерално лечение чрез венозни вливания на разтвори и медикаменти, повлияващи благоприятно някои патологични състояния през бременността. Такива са например венозни вливания при патологичното повръщане през време на първото тримесечие от бременността, венозна токолиза при преждевременно раждане и др.