Околоплодната течност може да бъде намалена (олигохидрамнион) или увеличена (полихидрамнион), което косвено да ни насочи към някои патологични състояния на бременността. Например олигохидрамнион може да има както при преждевременно изтичане на околоплодните води, така и при плацентарна недостатъчност, някои малформации на плода като бъбречни или на храносмилателната система, често пъти свързани и с хромозомни аномалии. Намаляване на околоплодната течност има и при преносване на плода. Увеличаване на водите има например при диабет, сърдечно-съдови малформации на бебето и др.