Феталната морфология е високоспециализирано изследване, което се извършва с ултразвуков апарат от висок клас, с какъвто разполагаме в  Mclinic. То се прави около 18–20 гест. с. и отнема минимум 30 минути. Подробно се оглеждат органите на плода, размерите, скелета, лицевата област, крайниците, целостта и броя на гръбначните прешлени, целостта на коремната област, диафрагмата и др. Визуализират се основни кръвоносни съдове и се измерва кръвотока в тях чрез Доплер. Прави се оценка на зрелостта и местонахождението на плацентата, мястото на отделяне на пъпната връв, броя на съдовете, които я изграждат, количеството на околоплодни води. Ако има някакви отклонения, те се описват подробно в документацията, която се предоставя на бременната. Благодарение на това изследване се ограничава сериозно раждането на деца с несъвместими с живота малформации. Информацията за някои малформации, които могат да бъдат оперирани след раждането, е много полезна, за да се вземе най-доброто решение както за метода, така и за болницата, в която това да стане с най-малък риск за плода. Някои аномалии се оперират съвсем успешно след раждането, без никакви негативни последствия. В други случаи може да се вземе решение за прекъсване на бременността по медицински показания.

Трябва да се отбележи, че изследването на фетална анатомия не е равно на генетичното изследване и липсата на отклонения не изключва хромозомна болест на плода. И обратно-нормалния кариотип не изключва малформация в анатомията на бебето. Колкото по-голяма база данни от изследвания имаме, толкова по-правилното решение ще вземем за бъдещето на детето. При проблем ние няма да се поколебаем да консултираме нашите пациенти с други медицински специалисти.