От всички малформации на плода, най-чести са тези на сърцето. ФЕКГ представлява неинвазивно УЗ Доплер изследване на феталното сърце. Най–подходящото време за него е между 20–22 гест. с. В нашата клиника то се извършва от високо квалифициран педиатър-кардиолог. Внимателно се изследват формата, размера и кръвотока в предсърдията и камерите, целостта на преградите между тях, клапите, големите кръвоносни съдове. Някои сърдечни дефекти са съвместими с живота, след съответна оперативна интервенция. Някои, обаче, водят или до загиване на бебето след раждането, или имат инвалидизиращи последствия. Затова е толкова важно да се диагностицират рано и да се предприемат съответните оптимални действия навреме. Аномалиите на сърцето често са свързани с хромозомни болести, но не винаги. Затова се препоръчва да се направи ФЕКГ дори и при нормален кариотип на бебето. И обратно, ако има установени сърдечни аномалии от ФЕКГ, се препоръчва кариотипиране на плода. Изследването на феталното сърце е нелека задача за специалиста, тъй като бебето не е неподвижно и понякога застава в неудобна за изследващия позиция. Поради това изследването изисква повече време (поне 30–40 минути). Много важно е да се разграничи феталната морфология от ФЕКГ. Феталната морфология не дава информация за детайлна структурна и функционална анатомия на сърцето. Има случаи, при които ФМ не открива изменения, които се установяват при ФЕКГ.

В Mclinic  внимателно и подробно, на достъпен език, ще ви разясним резултата от прегледа и ще Ви издадем съответен документ, който ще приложите във Вашата папка. Ако има проблем,  подробно ще Ви го обясним и ще Ви дадем професионален съвет. Ако се наложи проследяване,  ще Ви насрочим час за контролен преглед.