Понякога се налага бременността да бъде изкуствено прекъсната, ако се установи сериозна малформация или хромозомна аномалия на плода. Това се налага също и когато по някаква причина бебето загине. Причините могат да бъдат и по причина на влошено здравословно състояние на майката. В Mclinic има условия за прекъсване на бременността до 12 гест. с. След този срок медицинските мероприятия за това следва да се извършват в болница. В този много труден момент ще обсъдим подробно проблема с Вас, ще съберем възможно най-подробна информация, ще Ви консултираме с необходимите специалисти, за да вземем възможно най-правилното решение заедно.