Клиниката има сключен договор с лаборатория Геника и Национална Генетична Лаборатория.