При някои бременности плацентата се разполага на неблагоприятно място, което може да доведе до застрашаващи бременността състояния. Тя може да е разположена ниско-в долния маточен сегмент, или пред предлежащата част на плода (предлежаща плацента, маргинална или ниско разположена плацента). При поява на контракции, в тази част на матката при отлепване на плацентата може да възникне кървене, застрашаващо живота както на майката, така и на бебето. При диагностициране на плацента превия (предлежаща плацента) се извършва цезарово сечение колкото се може по-близо до термина при липса на кървене, но не по-късно от 38 гест. с. Операцията се извършва при висока степен на риск с готовност за кръвопреливане или животоспасяваща цезарова хистеректомия (отстраняване на матката при секцио). Освен разположението на плацентата е важно да се установи мястото на изхождане на пъпната връв (т. нар. инсерция).