Mclinic има сключен договор с лабораториите: Цибалаб, Карилаб и Геника за всички необходими изследвания преди забременяване и през време на бременността.