Хистероскопия

Хистероскопията е миниинвазивен метод за изследване на цервикалния канал и маточната кухина, при което се визуализират и вътрешните отвори на маточните тръби. Изследването се извършва с тънка тръба, в която се вкарва телескопична тръба, свързана с оптичен кабел, камера и монитор.

Хистероскопите могат да бъдат с различни размери. При така наречената офис хистероскопия размерът на тръбата е 5 мм, поради което не се налага инструментално разширяване на канала на шийката на матката и не се налага обезболяване.

В кои случаи се прави диагностична хистероскопия?

 • При вагинално кървене с неправилен характер и неясен произход (изключение прави наличие на бременност или много обилно кървене);
 • при липса на менструация;
 • при стерилитет (диагностичната хистероскопия е задължителна преди да се подходи към методите на асистирана репродукция).

В кои случаи НЕ се прави хистероскопия?

 • При установена бременност;
 • при профузно кървене;
 • при инфекция;
 • при диагностициран карцином на маточната шийка или на ендометриума.

Необходимо ли е обезболяване?

Първата причина за болка е инструменталното разширяване на канала на маточната шийка (най-често при нераждали жени).

При диагностичната хистероскопия в нашата клиника се използва много тънка тръба (шафт), което обикновено не изисква дилатация (разширение) на канала на маточната шийка. Можем да го сравним с размера на тръбичката, през която се слага вътрематочен песар (спирала). При нераждали жени може да се постави местна анестезия (упойка). Ако все пак пациентката е силно притеснена относно изследването винаги може да се предложи краткотрайна венозна анестезия при липса на противопоказания. При нея пациентката заспива за кратко, докато трае манипулацията.

Предната и задна стена на матката в нормално състояние са интимно приближени. За да се огледа добре матката отвътре е необходимо да се раздуе кухината ѝ, което раздалечава стените ѝ и позволява да се огледа и да се вземе материал за хистологично изследване или да се направи съответната операция.

Другият момент на болка идва, когато маточната кухина се раздува с течност под по-голямо налягане. При диагностичната хистероскопия налягането, което води до разтягане на стените на матката, е под прага на болката.

Колко време продължава хистероскопията?

Диагностичната хистероскопия обикновено трае между 5 и 15 минути. Забавянето може да дойде от затруднение при преминаването на диагностичния шафт през цервикалния канал (например при състояние след конизация, при по-възрастни пациентки, при нераждали, при анатомични или други особености и т. н.).

Как да се подготвя за хистероскопия?

За диагностичната офис хистероскопия не е необходима никаква подготовка.

Тъй като е възможно да се наложи пълна упойка, добре е да не приемате храна или течности поне 6 часа преди процедурата. Недейте да пушите или да дъвчете дъвка 2 часа преди хистероскопията.

Какво да очаквам след процедурата?

След процедурата може да имате леко дърпащи болки през деня. Ако ви притесняват, вземете спазмолитик или се свържете с нас. Следващите няколколко дни може да имате оскъдно или цапащо кафеникаво кървене.

Колко време се лежи след процедурата?

Когато процедурата се извършва с местно обезболяване или без обезболяване, пациентката може да си тръгне малко след изследването. След венозна анестезия е добре да се полежи 1 или повече часа докато пациентката се почувства в състояние да си тръгне. Добре би било някой близък да я придружи до дома. Пациентката би трябвало да е напълно работоспособна на следващия ден. Добре е да не прекалява с физическо натоварване.

Кога се прави?

В повечето случаи хистероскопията се прави в първите дни след края на менструацията. Ако жената не менструира хистероскопията може да се направи по всяко време.

Безопасно ли е?

Усложненията при диагностичната хистероскопия са под 0,8%, за които ще споменем при оперативната хистероскопия и хистерорезекция. Усложненията свързани с анестезията са алергична реакция към някой от медикаментите. Те могат да се сведат до минимум при предварително тестване и консултация с анестезиолог. Усложненията, свързани с оперативната интервенция, са много по-малко вероятни в сравнение с пробното абразио, което се прави „на сляпо“. Усложненията, които са свързани с източника на ток в нашата клиника, също са сведени до минимум, тъй като използваме биполярен ток, който не преминава през тялото на пациента, а се движи само между полюсите на „инструмента“.

Има ли алтернатива и защо да избера хистероскопията?

Алтернатива на хистероскопията е пробното сепарирано абразио. При него се взима първо с малка кюрета тъканен материал от канала на маточната шийка, след което каналът се разширява с т. нар. дилататори и с по-голяма кюрета . Члез обхождане кухината на матката се остъргват стените и се изпраща отново материал за хистологично изследване. Кюретата представлява инструмент, който прилича на лъжица с отвор по средата и остри ръбове. Обикновено манипулацията се извършва под краткотрайна венозна анестезия, работи се „на сляпо“, като се разчита само на материала, който се изпраща за изследване и донякъде на тактилно усещане.

Недостатъци на абразиото:

 1. по-голяма дилатация на цервикалния канал и съответно по-голяма травма на шийката;
 2. за диагнозата се разчита само на хистологичния резултат, който често зависи от много субективни фактори (количество и качество на материала, техника на извършването, невъзможност за пълноценен материал, напр. при полип или субмукозна миома на матката).

Предимства на офис хистероскопията:

 1. възможност за зрителен контрол и взимане на материал от прицелни участъци;
 2. не е необходима упойка в повечето случаи;
 3. възможност за филмиране и документиране на процедурата;
 4. не е необходимо инструментално разширение на цервикалния канал;
  по-пълна и точна диагноза.

Някои жени се притесняват, че при откриване на неопластичен процес (рак), има опасност от разпространение на раковите клетки към коремната кухина. Няма място за никакво притеснение! При офис хистероскопията налягането в матката, което се създава от водната струя, е много малко и опасността от преминаване на физиологичен разтвор през маточните тръби към коремната кухина е сведено до минимум.

Офис хистероскопията е златен стандарт в гинекологията за диагностика при неправилни кръвотечения и задължителна част от изследванията при стерилитет. Тя може да се превърне и в оперативна при отстранявания на сраствания в маточната кухина, малки полипи, песари. Тя също така е незаменима при стеснения в цервикалния канал с възможност за точна визуализация и отпрепариране на хода на канала. Инструментите, които се използват са изключително фини и с миниатюрен размер, но са абсолютно равнопоставени по качество и резултатност със „стандартните“.

Хистерорезекция

Хистерорезекцията е незаменим метод за лечение на субмукозни миоми (тези, които се вдават в кухината на матката), полипи на ендометриума, септуми (прегради, разделящи маточната кухина), сраствания. При тези състояния другите методи на лечение са неефективни. Хистероскопският метод цели съхраняването на органа и възстановяване на нормалната му анатомия и функция.

Хистерорезекцията и оперативната хистероскопия са ендоскопски техники, които изискват по-специализирано обучение и опит. В M Clinic такава специализация е преминала д-р Марта Дончева. Преди манипулацията тя ще се срещне с Вас и ще ви разясни подробно състоянието Ви, как да се подготвите, кога да насрочите операцията, как ще протече тя и какво да очаквате в следващите дни.