Ултразвукът е много ценен и високо-информативен метод в акушерската практика. С всяка изминала година апаратурата и познанията в тази област се усъвършенстват. Специалистите от нашия медицински център се стремят редовно да опресняват и обогатяват своята практическа и теоретична подготовка чрез курсове и обмяна на опит.