Инвазивните методи са методи, при които има нарушение на тъканната цялост на организма. Теоретично при тези методи рискът от усложнения е по-голям. Основната мотивация при тези методи е полезността и необходимостта им, която подлежи на обсъждане и съгласие от страна на пациента.