Показанията за пробно абразио са най-често кървене с неправилен характер, които могат да засегнат всички възрасти. Ако кървенето е много обилно, абразиото се извършва по спешност. Освен като диагностична манипулация, а тя е такава във всички случаи, тъй като тъканния материал задължително се изпраща за хистологично изследване. Абразиото може да е и с лечебен ефект, което да не налага последващи интервенции или медикаментозно лечение. Абразиото представлява изчистване на кухината на матката със специален инструмент-кюрета, който прилича на малка прозорчеста лъжичка. Тъй като е важно да се вземе отделно материал от кухината на матката и отделно от канала на шийката на матката, то се прави „сепарирано“, тоест разделно.

Тази манипулация се извършва в операционна, в повечето случаи с краткотрайна венозна анестезия, планирано. Първо нашият анестезиолог ще Ви консултира и след това ще въведе венозно медикаменти, които ще Ви приспят за времето на извършването й. Манипулацията обикновено трае около 5-10 минути.

Нормално е след абразиото да има кървене, не обилно, което ще е със затихващ характер и постепенно ще спре в рамките до 10 дни. Ако кървенето е обилно, имате силни болки, покачите телесната температура над 37,5° С, или като цяло не се чувствате добре, незабавно се свържете с нас за контролен преглед. Може да очаквате следващата менструация след около 28 +/- 5 дни. Хистологичният резултат ще бъде готов в рамките на 10 работни дни, което ще ни помогне да поставим окончателно вашата диагноза. Ще Ви бъде издадена епикриза, в която се вписва диагнозата и резултатът от хистологията. Този документ е добре да съхраните при Вашите медицински документи.