Хориалната биопсия се извършва около 11–13 гест. с. Чрез специален набор с биопсионна игла, под УЗ контрол, през коремната и маточната стена, се аспирират около 5–10 мг. хориални въси (бъдещата плацента), които представляват генетичен материал, изхождащ от бременността. Изследването не налага използване на анестезия и може да се извършва и в извънболничната амбулатория. Както и при амниоцентезата, материалът може да се подложи на ДНК или цитогенетично изследване. Рискът на метода е съизмерим с този при амниоцентезата, но резултата от изследването идва в по-ранен срок от бременността. Това изследване следва да се извършва само от специално обучен акушер-гинеколог. Процедурата отнема около 10–15 минути.