Д-р Стефан Димитров

Д-р Стефан Димитров е специалист по ендокринология и болести на обмяната с над 25 години стаж. През 1991 год. завършва МУ-София. През 2002 год. придобива специалност „Вътрешни болести“, а през 2007 год. — специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ в МУ-София. Има сериозни познания по клинични изпитвания и изследователски опит. Бил е главен изследовател в клинично изследване на „Смесена дислипидемия“ — клинична фаза 3, 2013–2014 год. Преминал е обучения по „Добра клинична практика“ — Февруари 2011 год., Юни 2014 год., Февруари 2015 год.