Д-р Младен Младенов

Д-р Младен Младенов е специалист мамолог. През 1992год. завършва Медицинския университет в София. Има специализации по акушерство и гинекология, както и по онкология. Професионалните му интереси са в следните области:

  • онкопластична, реконструктивна и естетична хирургия на млечни жлези;
  • минимално инвазивни диагностични техники;
  • ехографска диагностика на млечни  жлези

Участвал е в десетки международни курсове, семинари и симпозиуми по реконструктивна и естетична хирургия на гърдата. Членува в:

  • Европейско дружество по сениология — EUSOMA;
  • Европейско училище по онкология — ESO;
  • Българско дружество по АГ;
  • Българско дружество по ехография.

Съдебен експерт е към СГС.

Блиц интервю

За какво се грижи българката повече — за здравето на гърдите си или за естетичния им вид?

Зависи много от типа на българката, от възрастта й, образованието и социалното положение. Младите българки логично се грижат повече за естетичния си вид, а с напредване на възрастта все по-голямо внимание обръщат и на здравето си. Образованите и жените с по-високо социално положение са много по-мотивирани и заинтересовани от запазване на доброто си здраве, включително и това на гърдите.

Претръпва ли се към съобщаването на тежка диагноза?

Не, претръпване няма, но има професионализъм. Със съобщаването на диагнозата, трябва да дадеш на пациента и варианти за лечение на болестта му, затова си лекар професионалист.