В списание Lancet излизат статии с проучвания, че успеваемостта при инвитро процедурите не се подобрява при рутинно извършване на хистероскопия. Именно това е и причината някои репродуктивни специалисти да не насочват към такова изследване при първо инвитро, ако е налице липса на оплаквания и не са налични данни за проблем от другите изследвания.
Други, по-актуални към днешна дата проучвания обаче, показват, че определено съществува сигнификантно покачване на имплантационните успехи и клиничните бременности след диагностициране и лечение на находки установени чрез хистероскопия.
Изводите са ясни – хистероскопията подобрява степента на имплантиране и честотата на клиничната бременност, но не успява да подобри раждаемостта и не повлиява на процента на спонтанен аборт при жени с RIF (повтарящи се имплантационни неуспехи), подложени на IVF. Тъй като хистероскопията играе важна роля в бременността и резултатите от раждането на жени с RIF, са необходими допълнителни проучвания. Целта е да се оцени ефикасността на хистероскопията (HS) при откриване на вътрематочни аномалии, разбира се преди повторен ембриотрансфер. Посоката е подобряване резултатите от бременността при асимптоматични жени с повтаряща се неуспешна имплантация (RIF).

Материали и методи

Проведено е проспективно кохортно проучване, включващо 672 безсимптомни жени от RIF от университетска болница в Китай. Сравнени са резултатите от бременността между HS-хистероскопирани (разделени на пациенти с и без вътрематочни аномалии) и не-HS групи.

Резултати

Честотата на вътрематочни аномалии в HS/хистероскопирани/ групата е 37,13%. Най-честите аномалии включват ендометриални полипи или полипоиден ендометриум, ендометриална хиперплазия и вътрематочни сраствания. Честотата на клиничната бременност и имплантирането в групата на HS са значително по-високи, отколкото в групата, която не е HS (съответно 41.92% срещу 32.25%; 23.82% срещу 18.60%). Няма значителни разлики в ранния аборт, извънматочната бременност, късния аборт и раждаемостта. Честотата на клиничната бременност и имплантиране в двете подгрупи на HS е определено по-висока в сравнение с групата, която не е HS, докато няма значителни разлики между подгрупите.

Заключение

Хистероскопията подобрява резултатите за забременяване при жени със или без вътрематочни аномалии. Процедурата може рутинно да се извършва преди повторен ембриотрансфер при жени с RIF – повтарящи се имплантационни неуспехи.

Моето заключение, в качеството ми на гинеколог и миниинвазивен хирург е, че:

  • Хистероскопията е много полезна за изключване на патология, преди инвитро поцедура/или съответно за откриването и лекуването на такава.
  • Чрез Хистероскопия могат да се вземат амбулаторно проби от ендометриума за микробиологично, генетично или имунологично изследване. Хистероскопски взетата биопсия е ефективен начин за диагностициране на хронични инфекции, засягащи фертилитета при жените. Хроничните инфекции се срещат при приблизително 15% от пациентите с IVF.
  • При пациенти с повтарящ се имплантационен неуспех след IVF се изчислява, че 42% от тях имат хронична инфекция. Изследванията показват – след като е лекувана хронична инфекция, процентът на бременност след IVF се удвоява.
  • Във връзка със заключенията от последните метаанализи смятам, че би следвало задължително да бъде извършена хистероскопия при повтарящи се имплантационни неуспехи.
  • Някои аномалии могат да се установят само чрез хистероскопия. Проучванията показват, че хистероскопската оценка идентифицира заболяване в матката при 38% от пациентите. Хистероскопията ефективно идентифицира аномалии в матката и може да увеличи вероятността от успех на IVF.
  • Хистероскопията е златен стандарт за лечение на малформации, закономерно свързани с репродуктивни неуспехи, например – септирана или дисморфична матка/преграда на матката или намаление в размерите на кухината ѝ.

Екипът на Mclinic вярва, че пациентите са по-спокойни, когато имат достъп до проверена информация и научни данни – изследвания, статии, резултати от проведени тестове, както и споделен професионален опит на специалисти в областта. Този факт ни мотивира да изложим заключенията от подобни източници в настоящата статия и се надяваме, че сме ви полезни. Бъдете здрави!

Автор: д-р Марта Дончева

Източници:
Minzhi Gao, Yun Sun, Huiliang Xie, Suping Fang, First 2015;
A meta-analysis and systematic review, Medicine magazine, 2019
Arizona Reproductive Medicine Specialists (ARMS)

Прочетете още

Фокусът на Mclinic е насочен предимно към женското здраве, вярваме, че надеждната диагностика е в основата на добрите резултати. Изключително важно е да не пренебрегвате симптомите на ендокринните заболявания – посетете наш акушер-гинеколог, той ще ви насочи към ендокринолог, ако това е необходимо. Ние работим в екип и подхождаме индивидуално към всеки пациент. След прегледа ще ви бъдат назначени конкретни изследвания, които да ориентират нашия специалист за точната диагноза и подходящото лечение.

Възможно ли е да се предприемат действия през бременността? Не само, че е възможно, но e и задължително. Тъй като основната дейност на Mclinic е акушерство и гинекология, ние сме запознати в детайли и с гестационния диабет. Както вече споменахме – лечението се прилага от нашия ендокринолог, който ще проследява състоянието ви през 9-те месеца.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Очакваме ви!

Независимо дали страдате от нарушена функция на щитовидната жлеза, инсулинова резистентност, диабет или други ендокринни заболявания, в Mclinic ще откриете точните специалисти, които да ви помогнат.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС