Какво представлява амбулаторната хирургия

Амбулаторната хирургия, наричана още  извънболнична или доболнична, е комплекс от диагностични и лечебни дейности, които протичат в рамките на един ден, не изискват и не налагат пренощуване в болница  и дават възможност пациентът да се прибере у дома до няколко часа след извършване на оперативната намеса.

Тя е подходяща за хора в добро общо здравословно състояние,  които се нуждаят от   леки или средни хирургични манипулации  ( урологични, офталмологични , гинекологични, УНГ процедури и др). Напоследък извънболнична хирургия се прилага и за  хора с по-сложни медицински проблеми, а видовете и сложността на хирургичните процедури са се увеличили значително. Амбулаторната  хирургия се развива с бурни темпове  през последните 3 десетилетия и причините за това са няколко:

o Усъвършенстваните  хирургически инструменти

o Навлизането на мини инвазивни хирургични техники

o Екипен подход при подготовката на човек за  амбулаторна хирургия, който включва двама специалисти –  хирург и анестезиолог, така че   пациентът да изпита съвсем лека или никаква  болка и да не помни операцията

o Желанието да се оптимизират  разходите за здравеопазване

В Европа и особено в САЩ  всяка втора  хирургична процедура се осъществява посредством еднодневна хирургия.  Здравните експерти очакват тази бройка  да се увеличи още през следващото десетилетие.

Еднодневната хирургия има значими медицински, социални и икономически предимства, за които много от пациентите не знаят или не си дават сметка. Все още  в България много хора биват изпращани и приемани в болница по клинична пътека, без това изобщо да се налага. Там те  пролежават редом с пациенти, чието лечение изисква няколкодневен престой.   Това е в ущърб както на пациента, така и на здравната система като цяло. Губят се време и ресурси заради изискванията на здравната каса за минимален болничен престой при  здравословни проблеми, които  могат да бъдат разрешени чрез  еднодневна хирургия.

Освен, че би спестило значителни средства на българското здравеопазване, амбулаторната хирургия  спестява на пациента стреса, вследствие  отсъствието от домашната обстановка и близките  хора. А в същото време му осигурява висококачествена медицинска помощ и бързо възстановяване. Елиминира опасността от вътреболнични и следболнични инфекции и редица други възможни негативи.  Намалява количеството на предписаното лекарство и изразходва  по-ефективно времето на лекаря.

 За нормалното функциониране на всяка хирургична амбулатория са нужни  приемен  кабинет, малка операционна зала и стационар, където пациентът да остане в следващите няколко часа до връщането му у дома.

В нашия медицински център MClinic ще намерите  съвременни и уютни условия за еднодневна и почасова гинекологична хирургия.

Следваща статия: Как да се подготвите за амбулаторна хирургична интервенция

Close Menu