Как да се подготвите за амбулаторна хирургия

Нашият водещ специалист д-р Марта Дончева  ще ви прегледа и оцени общото състояние преди операцията. Ако  открие  медицински проблеми, които се нуждаят от специално внимание, ще ги обсъди  с личния ви лекар и ще се консултира със   специалист по вътрешни болести.

Въпреки че повечето хора не се срещат с анестезиолога  си до деня на операцията, този лекар играе активна и важна роля при оценяването и подготовката на хора  за операция. Преди или в деня на операцията   анестезиологът ще прегледа  наличната медицинска информация, ще направи  изследване и ще обсъди плана за анестезия с пациента  и семейството му, както и ще   отговори на всички въпроси или притеснения. Най-често при еднодневната хирургия се прилага местна анестезия. (още…)

Прочетете повече

Какво представлява амбулаторната хирургия

Амбулаторната хирургия, наричана още  извънболнична или доболнична, е комплекс от диагностични и лечебни дейности, които протичат в рамките на един ден, не изискват и не налагат пренощуване в болница  и дават възможност пациентът да се прибере у дома до няколко часа след извършване на оперативната намеса. (още…)

Прочетете повече

LLETZ процедурата – безболезнен и ефективен начин за диагностика и лечение за 30 минути

LLETZ(Large Loop Excision of the Transformation Zone)   e    бримково изрязване на патологичната зона на трансформация – тази част от шийката и канала на матката , от където най-често стартират предраковите изменения. Нарича се още LEEP(Loop Electrosurgical Excision Procedure.)

Тази процедура може да се направи с  диагностична цел , но също така може да е  лечебно-оздравителна и да предотврати скалпелна конизация или хистеректомия/отстраняване на матката/. За нея не е задължително да се постъпва в болница, а спокойно може да се  извърши от опитен гинеколог  в медицински център  за извънболнична практика, какъвто е нашият – Mclinic. (още…)

Прочетете повече

Съвременно разбиране за еднодневна хирургия

В литература понятията ,,амбулаторна” и ,,еднодневна” хирургия си използват като синоними. Според времето на престой в лечебното заведение най-общо могат да бъдат диференцирани три групи амбулаторна хирургия 1. Дневна хирургия…

Прочетете повече
Close Menu