Съвременно разбиране за еднодневна хирургия

В литература понятията ,,амбулаторна” и ,,еднодневна” хирургия си използват като синоними. Според времето на престой в лечебното заведение най-общо могат да бъдат диференцирани три групи амбулаторна хирургия

1. Дневна хирургия (outpatient surgery) – когато няма стационарен престой или той трае само  няколко часа

2. Еднодневна хирургия (one day surgery; overnight surgery) – когато стационарният престой постоперативно се ограничава в рамките на 24 часа. Допуска се преспиване в лечебното заведение;

3. Хирургия с краткосрочен престой (short stay in surgery) – когато постоперативният престой в лечебното заведение се ограничава до 72 часа.

Общото и при трите е, че оперативната интервенция е максимално щадяща за пациента и той  се връща възможно най-бързо към обичайния си начин на живот.

Ние в Mclinic – клиника за жената предлагаме отлични условия за амбулаторна хирургия, спокойствие, дискретност, лично отношение, като ви спестяваме „мириса“ на болничния престой.

Close Menu