Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМИ ДАМИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, Ви информирам за промяна в заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

………….

  1. Считано от 13.03.2020г. до 29.03.2020 г. се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България, както следва:
  2. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
  3. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед N2 РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Close Menu