Д-р Спаска Григорова

Д-р Спаска Григорова е специалист по вътрешни болести и кардиология с 35 години стаж. Завършила е Медицинска академия София през 1983 год.; през 1989 год. придобива специалност „Вътрешни болести“. Има следните допълнителни квалификации:

  • 2012 год. семинар „Бедност и здраве“ — Практически съвети за общуване с пациенти с нисък социален статус;
  • 2010 год. курс-обучение „Новости в лечението на артериална хипертония“;
  • 2009 год. курс „Спешни състояния във вътрешните болести“;
  • 2005 год. семинар „Сърдечен риск при спешна коремна хирургия“;
  • 2004 год. курс „Съвременни аспекти на инсулино лечението и гликемичен контрол на диабета“.

Блиц интервю

Бихте ли описали какъв е шумът на сърцето?

Като морски вълни, разбиващи се в скали на брега — груб, дрезгав, грапав, свистящ, музикален, нежен.

Какво откритие в областта на болестите на сърцето през следващите 10 години би било революционно?

Създаване на изкуствено сърце, близко до човешкото и функциониращо по сходен начин.