Целта на нашата клиника за жената  е да осигури максимално качество на обслужване, при минимален престой в лечебното ни заведение. Желанието ни е да сведем до минимум усещането и мириса на болница, без това ни най-малко да намалява качеството на работата ни. В световната практика тенденцията е колкото се може повече медицински дейности да се правят в амбулаторната/доболничната/ помощ, без това да се отразява на   сигурността за пациентите.

Close Menu